รณรงค์ยุติการเหยียดเชื้อชาติ ไม่ว่าเรามาจากไหน

Sport News

ต้นกำเนิดของการแพร่กระจายไวรัส กลายเป็นความรังเกียจเดียดฉันท์ ซึ่งกำลังเป็นกระแสอย่างหนักในขณะนี้อคต เรื่องเชื้อชาติเป็นปัญหาเรื้อรังที่หยั่งรากลึกมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โรคไวรัสระบาดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จึงกลายเป็นตัวกระตุ้นให้คนจีน รวมถึงคนเอเชียตกเป็นเป้าของการเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดเจนขึ้น

ทั้งการ Cyberbully รวมถึงกิจการค้าขายที่เป็นของคนจีนไม่มีใครอยากเข้าไปอุดหนุน ตัวคนจีนเองก็ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคม ตีตัวออกห่าง ถูกมองว่าเป็นแหล่งของโรค เป็นที่รังเกียจของสังคม คนเอเชียรวมถึงคนไทย แม้จะไม่ได้มีเชื้อสายจีนก็ถูกเหมารวมไปด้วย เพราะเอาเข้าจริงๆ หน้าตามันไม่อาจบ่งบอกได้ว่าใครมาจากไหน